ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 64
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมบูรณ์ หมู่ที่ ๕ บ้านท่าแย้ ตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 เมษายน 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางนวลจันทร์ เที่ยงแท้ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองผู้เฒ่า ตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 เมษายน 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสุขสันต์ สิริศักดิ์ - บ้านนางนุชรี คมขำ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองหิน ตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 เมษายน 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางดวงพร ทรัพย์อรัญ หมู่ที่ ๙ บ้านพุกกร่าง ตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 เมษายน 2567
ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์การแข่งขันกีฬา และค่าถ้วยรางวัล ในการจัดแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนทั่วไป กีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านมะขามเตี้ย ระหว่างวันที่ 18-22 มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 มีนาคม 2567
จ้างเช่ารถไปศึกษาดูงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านมะขามเตี้ย สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 255 คน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 กุมภาพันธ์ 2567
จ้างเช่ารถปรับอากาศ 2 ชั้น ในการเดินทางไปศึกษาดูงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านมะขามเตี้ย ในการดำเนินโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของกลุ่มสตรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 170 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 กุมภาพันธ์ 2567
ซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง เพื่อใช้ในการระงับเหตุอัคคีภัย ภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลด่านมะขามเตี้ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 มกราคม 2567
จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ และเติมน้ำยาแอร์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านมะขามเตี้ย จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 มกราคม 2567
ซื้อจัดซื้อน้ำยาถังดับเพลิงพร้อมเติมน้ำยาถังดับเพลิง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการระงับเหตุอัคคีภัย จำนวน 12 ถัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 มกราคม 2567