รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

Displaying 1-5 of 8 results.
ประกาศรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านมะขามเตี้ย
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565