แชทกับ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี

สวัสดี! ให้เราช่วยอะไรได้บ้าง
วันที่ประกาศหัวข้อ
17 มิถุนายน 2567ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ 62-043 สายบ้านนายเสน่ห์ ฉ่ำเกตุ หมู่ 4 บ้านโป่งนก ตำบลด่านมะขามเตี้ย กว้าง 5 เมตร ยาว 1,700 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,500 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 มิถุนายน 2567ซื้อจัดซื้องานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลด่านมะขามเตี้ย จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มิถุนายน 2567ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มิถุนายน 2567ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ 62-043 สายบ้านนายเสน่ห์ ฉ่ำเกตุ หมู่ 4 บ้านโป่งนก ตำบลด่านมะขามเตี้ย กว้าง 5 เมตร ยาว 1,700 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,500 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 มิถุนายน 2567ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ 62-043 สายบ้านนายเสน่ห์ ฉ่ำเกตุ หมู่ 4 บ้านโป่งนก ตำบลด่านมะขามเตี้ย กว้าง 5 เมตร ยาว 1,700 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,500 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แนวทางในการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากลิงและสัตว์ป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดระดับอำเภอและระดับจังหวัด ภายใต้โครงการสื่อสาร สร้างสรรค์ รู้เท่าทันยาบ้า (BE SMART SAY NO TO DRUGS)
รับรองผลการประเมินโรงเรียน อย.น้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามเกณฑ์มาตรฐาน โรงเรียน อย.น้อย ผ่านระบบ FDA Center
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง พร้อมหางเครื่อง ระดับเยาวชน ดาวรุ่งลูกทุ่ง สยามมหานคร ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2567