วันที่ประกาศหัวข้อ
20 กันยายน 2566ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลด่านมะขามเตี้ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 กันยายน 2566ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป ชนิดบรรจุถุง เพื่อใช้ซ่อมแซมถนนภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลด่านมะขามเตี้ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 กันยายน 2566ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในกิจกรรมงานของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลด่านมะขามเตี้ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 กันยายน 2566ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในการดูแลทำความสะอาดอาคารสำนักงานและห้องน้ำห้องส้วม ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านมะขามเตี้ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 กันยายน 2566จ้างขุดลอกหน้าฝาย หมู่ 12 บ้านหนองจอก ตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง