นโยบายและแผน

"สุจริต โปร่งใส ด่านมะขามเตี้ยใสสะอาด 2566" และ "งดรับ งดให้" (No Gift Policy)

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านมะขามเตี้ย ขอประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่นโยบายผู้บริหาร