ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

Displaying 1-3 of 3 results.
รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายงานข้อมูลสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน ราย 6 เดือน (ต.ค. 65 - มี.ค. 66)ประจำปี 2566
รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน