ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ 62-057 สายโรงเรียนช่างกลอนุสรณ์ 3 หมู่ที่ 7 ไปหมู่ 8 บ้านหนองหิน ตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin

28 ตุลาคม 2565
 ประเภท : ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างเเละพัสดุ