โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567

4 มีนาคม 2567
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

นายระพล รัตนวงษ์ชัยโย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านมะขามเตี้ย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567
โดยมีการอบรมให้ความรู้แก่ผู้อายุและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอบต.สาริกา </div><!-- footer file -->
<div class=
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!