รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2567

15 มีนาคม 2567
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

นายระพล รัตนวงษ์ชัยโย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านมะขามเตี้ย มอบหมายให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน อบต. ด่านมะขามเตี้ย ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รพ.ด่านมะขามเตี้ย สาธารณสุขและ อสม.
ออกรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลายซึ่งเป็นพาหะของโรคไม่ให้เกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออกโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกและลดอัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก</div><!-- footer file -->
<div class=
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!