โครงการจัดกิจกรรม “ WOI Waste Bank Week - มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ ”

29 มีนาคม 2567
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2567 เวลา 10.00 น.
นายระพล รัตนวงษ์ชัยโย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านมะขามเตี้ย มอบหมายให้ นายดำรงค์ บัวทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านมะขามเตี้ย เป็นประธานเปิดโครงการจัดกิจกรรม “ WOI Waste Bank Week - มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ ” โดยมีคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาอบต.ฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเจ้าหน้าที่ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารศูนย์อปพร. ด่านมะขามเตี้ย มีการจัดกิจกรรมซื้อขายขยะรีไซเคิลในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านมะขามเตี้ย เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิลและไปจำหน่ายเพื่อให้มีรายได้กลับคืนสู่ชุมชน
</div><!-- footer file -->
<div class=
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!